Hasičský záchranný sbor České republiky  

Přejdi na

Předcházíme rizikům


Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání


 

Hlavní menu

 

 

Seznam revizních techniků spalinových cest

Povinnost provedení revize spalinové cesty upravuje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně) a důvod k jejímu provedení potom vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Je nutné proto rozlišovat povinnost provádění kontroly (provádí držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví v pravidelných intervalech dle zákona o požární ochraně) a revize spalinové cesty (provádí držitel profesní kvalifikace Kominík – Revizní technik spalinové cesty) pouze z důvodů uvedených v § 3 vyhlášky č. 34/2016 Sb.

Na začátku roku 2016 došlo k převodu agendy kominických profesí z Ministerstva průmyslu a obchodu na Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen MV–GŘ HZS ČR).

MV–GŘ HZS ČR z hlediska této funkce si dalo za cíl umožnit objednateli revize spalinové cesty zkontrolovat si, že daný revizní technik spalinových cest je oprávněn dle zákona o požární ochraně tuto činnost provádět.

Uvedená aplikace vyhledávání revizních techniků spalinových cest slouží pouze ke kontrole, zda je revizní technik oprávněn vykonávat revizi spalinové cesty.

V případě zájmu o ověření, zda je daný subjekt držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (může provádět čištění a kontrolu spalinové cesty) doporučujeme internetové stránky ministerstva průmyslu a obchodu: www.rzp.cz.

Pro ověření zadejte prosím číslo osvědčení nebo celé jméno a příjmení včetně diakritiky.
Číslo osvědčení:
Příjmení:
Jméno:
Databáze byla naposledy aktualizována 24.4.2024.

Vydanými osvědčeními pro profesní kvalifikaci Kominík – revizní technik spalinových cest disponuje oddělení personální a vzdělávání na odboru personálním, MV-GŘ HZS ČR.

V případě dotazů k problematice spalinových cest prosím kontaktujte kpt. Ing. David Schöna, který je zařazen jako specialista v oboru vzdělávání na oddělení vzdělávání na odboru personálním na MV–GŘ HZS ČR, e-mail david.schon@grh.izscr.cz.